Terapia

 


Staramy się, aby nasi pensjonariusze aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Poponując im różnorodność form zajęć, mamy pewność, że będą w nich chętnie uczestniczyć, a przy tym poprawi się ich stan psychofizyczny.